Τελευταία Νέα

Εκδηλώσεις

No event found!

Εγγραφή
στο σύλλογο

Προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος είναι η εγγραφή της Μαίας και του Μαιευτή στον ΣΕΜ Ιωαννίνων ώστε να μπορέσει να λάβει την απαραίτητη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Περιφέρεια.